ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • Των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών (συνδρομών) που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ότι με την αγορά της συνδρομής, αυτή ενεργοποιείται αμέσως και εκκινεί η παροχή της υπηρεσίας, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης του γυμναστηρίου του WORKOUT HALL, ανεξάρτητα από την τυχόν η μη χρήση του γυμναστηρίου από τον Πελάτη.
 • Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του WORKOUT HALL.
 • Της συνολικής τιμής των υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α.
 • Των μέσων πληρωμής.
 • Ότι με τη ρητή του συγκατάθεση ενεργοποιείται άμεσα η συνδρομή και αρχίζει η εκτέλεση της υπηρεσίας με την ηλεκτρονική αγορά και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από το WORKOUT HALL.
 • Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Πελάτης συμπληρώνει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) στην ειδική Φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να υποβάλει στο WORKOUT HALL την παραγγελία του για υπηρεσίες. Το WORKOUT HALL, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»), Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από το του WORKOUT HALL για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων του WORKOUT HALL ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του WORKOUT HALL, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Το φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό αρχείο τηρούνται αμφότερα στην έδρα της εταιρείας και η εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων.

Κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης

H WORKOUT HALL υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εφεξής ΓΚΠΔ) επεξεργάζεται δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, τα οποία συλλέγονται κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποδέκτης των όλων των ανωτέρω δεδομένων είναι η ίδια η εταιρεία και υπάλληλοί της. Το φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό αρχείο τηρούνται αμφότερα στην έδρα της εταιρείας και η εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων. Η πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας είναι διαβαθμισμένη. Έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης. (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας. (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης στην επεξεργασία (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων, με αποστολή email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H WORKOUT HALL σας ενημερώνει ότι στους εσωτερικούς χώρους του γυμναστηρίου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης που εξυπηρετεί και συμβάλει στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Η διατήρηση της καταγραφής γίνεται για 24 ώρες. Δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο καταγραφής έχει ο Ευγένιος Μπράτου. Δεν υπάρχουν κάμερες εντός των αποδυτηρίων.

H WORKOUT HALL σας ενημερώνει ότι έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων τον κο. Ευγένιο Μπράτου, στον οποίο και μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί του στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. Α ΓΚΠΔ δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την WORKOUT HALL συναινώ στην επεξεργασία και δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεση μου για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • πληροφόρηση και επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, SMS, εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου για προσφορές σχετικά με τα προγράμματά μας, επιβεβαίωση ραντεβού
 • πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας
 • ανάρτηση φωτογραφιών μου από τις σχετικές προπονήσεις στα σχετικά social media που διατηρεί λογαριασμό η ως άνω εταιρεία

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν.2251/1994 (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ Β/40/2018)

Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τις υπηρεσίες (συνδρομές) που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ηλεκτρονική αγορά τους (σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση του WORKOUT HALL («του WORKOUT HALL» Άλιμος, οδός Ρόδων αρ. 6, ΤΚ 17456) β) είτε στο φαξ 210 9902038, γ) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και το WORKOUT HALL θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, του WORKOUT HALL υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, το WORKOUT HALL, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. το WORKOUT HALL κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
 • Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν γίνει άμεσα (την ίδια ημέρα ηλεκτρονικής αγοράς και ενεργοποίησης) και έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες, ο Πελάτης οφείλει ένα ποσό ανάλογο προς τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης (συγκεκριμένα από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίηση της συνδρομής με την ηλεκτρονική αγορά, κάθε ημέρα συνδρομής – ανεξάρτητα από τη χρήση της ή μη- κοστολογείται σε ποσό 5 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ). Κατά συνέπεια σε περίπτωση υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Πελάτη η διαφορά από το ποσό που κατέβαλε με την ηλεκτρονική αγορά αφαιρουμένων των ημερών συνδρομής που μεσολάβησαν μέχρι την υπαναχώρηση. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που η αγορά των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί στο φυσικό κατάστημα του WORKOUT HALL, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Στις συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθώς ο Πελάτης έχει ρητά συγκατατεθεί στην εκτέλεση της σύμβασης με την ηλεκτρονική αγορά και έχει αναγνωρίσει ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από το WORKOUT HALL.

Πάγωμα - Παύση Συνδρομών

 • Οι συνδρομές Daily Pass, Black, Silver και Premium δεν επιδέχονται παύση κατ'ουδένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας
 • Οι συνδρομές Silver Plus και Premium Plus επιδέχονται παύση από τον πελάτη μία φορά σε κάθε ανανέωση αναιτιολογήτως από 1 (μία) έως 15 (δεκαπέντε) ημέρες ή επέρχεται αυτόματη παύση καθ'όλη τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης όταν πρόκειται για λόγους ανωτέρας βίας