ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 08:00 - 23:00

Πρόγραμμα

ΦΙΛΤΡΑ
  Power & Fitness
  Cardio & Fitness
  Martial Arts
  Climbing & Strength
  Junior, Kids & Teens
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Αρχάριοι
Μεσαίοι
Προχωρημένοι
Ανεξαρτήτως Επιπέδου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30'
45'
60'
Open Time
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κάθε Κυριακή Open Gym 10:00 - 15:00
ALL DAY

Weightlifting
Powerlifting
Strongman
Open Boxing Gym
Open CrossFit Gym Level 1,2,3

Δ - Π: 07.30 - 23.00
Σ: 09.00 - 19:00
Κ: 10.00 - 15:00

Open Boulder

Δ - Π: 07.30 - 17.30
Κ: 10.00 - 15:00

00:00
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
08:00
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
09:00
  CardioFit
  Abs & Hips
  CardioFit
  Abs & Hips
  CardioFit
  Abs & Hips
  CardioFit
  Abs & Hips
  CardioFit
  Abs & Hips
  Climbing Junior
09:30
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
10:00
  TKO
  TKO
  TKO
  TKO
  TKO
  CrossFit Level 1
  TKO
  Climbing Kids
11:00
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Kids
12:00
  CardioFit
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
13:00
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 2
  Climbing / ClimbFit
14:00
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
16:00
  CardioFit
  Climbing / ClimbFit
16:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
17:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Fitbox
  Climbing Junior
  CrossFit Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Fitbox
  Climbing Junior
  CrossFit Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Fitbox
  Climbing Junior
  CrossFit Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Fitbox
  Climbing Junior
  CrossFit Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Fitbox
  Climbing Junior
  CrossFit Kids
  CrossFit Level 1
  CardioFit
  Climbing / ClimbFit
18:00
  Ladies FitPads
  Ladies FitPads
  Ladies FitPads
  Ladies FitPads
  Ladies FitPads
18:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing Kids
19:00
  CardioFit
  Fitbox
  Fitbox
  CardioFit
  Fitbox
  Fitbox
  CardioFit
  Fitbox
19:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Rowing
  Abs & Hips
  Tactical Sparring
  Climbing / ClimbFit
  Kick Boxing Kids
  CrossFit Teens
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Gymnastics
  Abs & Hips
  Tactical Sparring
  Climbing / ClimbFit
  Kick Boxing Kids
  CrossFit Teens
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Rowing
  Abs & Hips
  Tactical Sparring
  Climbing / ClimbFit
  Kick Boxing Kids
  CrossFit Teens
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Abs & Hips
  Tactical Sparring
  Climbing / ClimbFit
  Kick Boxing Kids
  CrossFit Teens
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Rowing
  Abs & Hips
  Tactical Sparring
  Climbing / ClimbFit
  Kick Boxing Kids
  CrossFit Teens
  Ladies FitPads
20:00
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
20:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CardioFit
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CardioFit
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CardioFit
  TKO
  Cross Training
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
21:00
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
  Fitbox
21:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Gymnastics
  TKO
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  Ladies FitPads
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO
  Abs & Hips
  Kick Boxing Level 1
  Kick Boxing Level 2
  Kick Boxing Level 3
  Boxing Level 1
  Boxing Level 2
  Boxing Level 3
  Climbing / ClimbFit
  Ladies FitPads
22:30
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit