ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Πρόγραμμα

ΦΙΛΤΡΑ
  Power & Fitness
  Cardio & Fitness
  Martial Arts
  Climbing & Strength
  Junior, Kids & Teens
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Αρχάριοι
Μεσαίοι
Προχωρημένοι
Ανεξαρτήτως Επιπέδου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30'
60'
Open Time
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κάθε Κυριακή Open Gym 10:00 - 15:00
ALL DAY

Weightlifting
Powerlifting
Strongman
Cardiofit
Open Boxing Gym
Open CrossFit Gym Level 1,2,3

Δ - Π: 07:30 - 23:00
Σ: 09:00 - 21:00

Open Boulder

Δ - Π: 07:30 - 17:30
Σ: 12:00 - 21:00

00:00
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
08:00
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
09:00
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
  Cross Training
10:00
  CrossFit Level 1
  Climbing Junior
11:00
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Kids
13:00
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
14:00
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 1
16:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
17:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Junior
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Junior
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Junior
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Junior
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing Junior
  CrossFit Level 1
18:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing Kids
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing Kids
19:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Teens
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
  Cross Training
  Kick Boxing Kids/Teens
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Teens
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
  Cross Training
  Kick Boxing Kids/Teens
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Teens
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
  Cross Training
  Kick Boxing Kids/Teens
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Teens
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
  Cross Training
  Kick Boxing Kids/Teens
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  CrossFit Teens
  Rowing
  Climbing / ClimbFit
  Cross Training
  Kick Boxing Kids/Teens
20:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  Gymnastics
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  TKO Level 1
  TKO Level 2
  Abs & Hips
  Climbing / ClimbFit
21:30
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit
  CrossFit Level 1
  CrossFit Level 2
  CrossFit Level 3
  Climbing / ClimbFit