ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Skills - WOD - Open Gym

ΦΙΛΤΡΑ
  Power & Fitness
  Cardio & Fitness
  Martial Arts
  Climbing & Strength
  Junior, Kids & Teens
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Αρχάριοι
Μεσαίοι
Προχωρημένοι
Ανεξαρτήτως Επιπέδου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30'
45'
60'
Open Time
90'
ΚΥΡΙΑΚΗ
Κάθε Κυριακή Open Gym 10:00 - 15:00
ALL DAY

Weightlifting
Powerlifting
Strongman
Cardiofit
Open Boxing Gym
Open CrossFit Gym Level 1,2,3

Δ - Π: 18:00 - 21:00

00:00
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
07:30
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
13:30
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
15:00
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
16:30
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
17:00
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
18:00
  Skill Snatch + Open Gym + Boxing
  Skill MU Progressions + Open Gym + Boxing
  Skill DU,GHD + Open Gym + Boxing
  Skill Kipping HSPU + Open Gym + Boxing
  Skill C&J + Open Gym + Boxing
18:30
  Open Gym with Daily WOD + Boxing
19:30
  Skill Snatch + Open Gym + Boxing
  Skill MU Progressions + Open Gym + Boxing
  Skill DU,GHD + Open Gym + Boxing
  Skill Kipping HSPU + Open Gym + Boxing
  Skill C&J + Open Gym + Boxing
21:00
  Skill Snatch + Open Gym + Boxing
  Skill MU Progressions + Open Gym + Boxing
  Skill DU,GHD + Open Gym + Boxing
  Skill Kipping HSPU + Open Gym + Boxing
  Skill C&J + Open Gym + Boxing